Witraże sakralne (Mostów -Koś.p.w.Matki Boskiej Anielskiej-renowacja)